جستجوي منابع

به منظور تسريع و تسهيل دستيابي به اطلاعات علمي و فني، امكان دسترسي مستقيم به متن كامل مقالات مندرج در نشريات منتخب فارسي و لاتين در حوزه هاي فن آوري نفت، گاز، پتروشيمي، انرژي، مديريت، اقتصاد و مالي با دريافت نام كاربري و رمز عبور جهت استفاده كارشناسان و متخصصين مزارت نفت ميسر مي باشد.

راهنماي جستجو و بازيابي اطلاعات به شرح زير ارائه مي گردد:

 1. library.nioc.ir
 2. جستجو
 3. منابع لاتين / منابع فارسي
 4. نام عضو: guest، انتخاب مركز اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران
 5. اتصال
 6. وارد كردن واژه مورد نظر در فيلد Search Text / عبارت جستجو
 7. خارج كردن گزينه "تمام انواع پايگاه" از حالت انتخاب و انتخاب پايگاه "مقالات"
 8. جستجو
 9. مقالات لاتين / مقالات فارسي
 10. انتخاب ركورد مورد نظر
 11. فرم كامل
 12. نمايش تخصصي
 13. Full text of article / متن كامل مقاله
 14. وارد كردن نام كاربري و رمز عبور
 15. مشاهده متن كامل مقاله

جهت اطلاعات بيشتر مي توانيد دستورالعمل استفاده از مقالات لاتين و دستورالعمل استفاده از مقالات فارسي را مطالعه فرماييد.