جستجوي منابع

کاربران محترم، به منظور استفاده کارشناسان وزارت نفت از مقالات online نشریات مورد اشتراک، راهنمای استفاده به شرح زیر ارائه می گردد:

  1. ورود به سایت Blackwell Synergy
  2. انتخاب عنوان نشریه مورد نظر از فهرست الفبايي
  3. انتخاب شماره نشریه مورد نظر
  4. انتخاب مقاله مورد نظر به صورت Full Article و يا PDF